OYUNUN  ADI                             :ÖTEYÜZ (Dokuzbuçuk)

YÖRESİ                                       :PINARBAŞI-TOMARZA-YAHYALI ve ÇEVRE AVŞAR KÖYLERİ

OYUNUN HİKAYESİ                   :

                                                     Bu oyun köy düğünlerinde oğlan evine gelen gençler arasında oynanmaktadır.Bu oyunun kız evi tarafından seyredilmek için büyük özen içinde beklenir ve bazen birbirlerine sorarlar. Öteyüzden gelen var,diye bazı cevaplar alınır.Gelen düğüncülere öteyüz oyununu oynayacakları için oyunun adı öteyüzü olarak halk diline yerleşmiştir.

OYUNUN OYNANIŞ ŞEKLİ       :

                                                    Oyuna dizi şeklinde başlanır.Ayak topukları sola ,sağa konarak oyuna başlanır.Ayaklarla birlikte başlarda sola,sağa döner.Dizi daire şeklini alınca ,sekerek topuk ,burun hareketine geçilir.Burada daire parçalara kopmak suretiyle ikişerli veya daha çok sayıda guruplara geçilir.Bu guruplar karşılıklı birbirlerine bakarlar.Sonra bu guruplar sağ,soldan dönerek oyunu tamamlarlar.Geriye doğru hareketle yeniden diziyi oluşturup,oyunu bitirirler.

 

                                                                                                                           Düzenleyen : AHMET NAMALDI

                                                                                                                                09-03-1987

 

 

OYUNUN  ADI                               :KARANFİLLİ

TÖRESİ                                          : KAYSERİ PINARBAŞI - TOMARZA ve ÇEVRE AVŞAR KÖYLERİ

OYUNUN HİKAYESİ                     :

                                                        İnsanların var olduğundan beri gerek bilerek  gerekse farkında olmadan bazı gereksinmeleri gereği oyun oynamışlardır.Oyun bazen bir neşe,mutluluk,bazende  bir ihtiyaç olmuştur.

                                                         Devamlı iyiye doğru bir eğilim gösteren oyunda insanların şekil verme,yönlendirme özelliğininin   

etkisi altına girmiş.Tabir yerinde olursa terbiye edilmiş, şekillendirilmişlerdir.Oyunları temelinde taklit etme olgusu da vardır.İnsanlar zaman zaman doğayı, birbirlerini, hayvanları ve bitkileri taklit etmişler ve oyunlarını isim vermişler.Yaylaya çıkan Avşarlar, dağ eteklerini serpilmiş karanfil çiçeğinin rüzgarı etkisiyle sallanışını, güneşte açılarak şeklini büyüsünü taklit etmek suretiyle oluşmuş bir halk oyunudur.Bir coşku neticesi  düğün, bayram gibi özel günlerde daha çok neşelenip, eğlenmek için oynanır.

OYUNUN OYNANIŞ ŞEKLİ          :

                                                        Oyun kızlı erkekli müşterek oynanır.Oyuna önce dizi şeklinde başlanır.Dizi daire şeklini alır.Erkekler daire içerisinde ikinci bir daire yaparlar.Bu iki daire karanfilde açılma şeklini yapar.İçindeki oyuncular dışarı, dışardaki dairede içeriye doğru girer ve çıkarlar.Daire bütünleşip, hep birlikte yeniden açılmayı yaparlar.Oyuncular rüzgara kapılmış karanfil çiçeğinin, hareketine geçerler.Öne, geri sallanıp, sağ ayaklarını iki kere topuk olarak yere vururlar.Bu hareket rüzgarın etkisiyle yere vuran yaprakları andırır.Bu oyunun figür özellikleri karanfil çiçeğinin tabi halidir.

 

                                                                                              Düzenleyen : AHMET NAMALDI

                                                                                              26-02-1987